Eurofysica Blog

uit de dagelijkse practica

Concept context learning : Oud of nieuw?

Conceptcontext

Onderwijs is oud. Zolang er mensen zijn, is er onderwijs. En dat onderwijs is constant in beweging. Verschillende stromingen en ideeën komen en gaan. Het concept-context learning wat op dit moment in Nederland steeds meer zijn intrede doet is hier een mooi voorbeeld van. Maar nieuw is het eigenlijk niet.

Concept-context learning heeft als doel om het onderwijs zo in te richten dat leerlingen kennis en ervaring opdoen met voor hen relevante objecten en verschijnselen uit de natuur en techniek. Leerlingen leren over die objecten en verschijnselen en hoe ermee om te gaan in de dagelijkse praktijk door gebruik te maken van verschillende activiteiten, zoals verzorgen, bereiden en beschrijvend en vergelijkend onderzoeken.

De eerste wetenschappers en docenten hebben altijd naar de natuur gekeken en een verklaring gezocht naar het waarom, hoe en wat. Eén van die wetenschappers die van grote invloed is geweest, is  Hero van Alexandrië.  Op 13 maart 62 vond er een zonsverduistering plaats die Hero inspireerde tot het schrijven van zijn boek Dioptra. Deze relatief onbekend gebleven wetenschapper was docent aan het Mouseion; de antieke voorloper van onze universiteiten.

Hero van Alexandrië had als docent behoorlijk wat onderwerpen om les over te geven:
– Pneumatica
– Automata (robots en zelf de stoommachine vallen hier onder)  http://en.wikipedia.org/wiki/Automaton
– Mechanica
– Metrica
– Dioptra
– Belopoeica; oorlogsmachines
– Catoptrica; de voortplanting van licht, reflecties en het gebruik van spiegels
Al deze onderwerpen komen voort uit een verlangen om natuurverschijnselen te verklaren.

Gelukkig heeft hij over deze onderwerpen ook boeken geschreven. Het wetenschappelijk middelpunt van de oudheid, het Mouiseion waar Hero les gaf stond in Alexandrië (Egypte) en had de grootste bibliotheek met tussen de 400.000 en 700.000 boekrollen. Na de val van het West Romeinse rijk raakt veel van deze kennis helaas verloren.

Toen was er al de ideale combinatie van schriftelijke kennis in de vorm van boeken en een bevlogen docent die uitleg geeft over de verschijnselen. Op deze manier konden leerlingen kennis en ervaring opdoen met voor hen relevante objecten en verschijnselen uit de natuur en techniek ondersteund door de wetenschap.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Eurofysica • June 4, 2015


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *